Moderní
technická řešení
pro podnikání

Bíly štítek
Jednoduché provedení
24 h / 365 dnů
Mnoho specializací
Mnoho jazyků
Globální dosah

Funkce pro podnikání:

e-registrace - pro celodenní rezervaci služeb máme určen modul pro řádné dohodnutí termínu a výběr formy kontaktu s lékařem dané specializace. Modul obsahuje integrovaný panel pro registraci údajů pacienta vyžadovaných pro založení zdravotní dokumentace a panel pro prodej umožňující zakoupení konzultace.

e-dokumentace - zakládáme pacientům individuální účty s autorizovaným přístupem k údajům umožňující elektronickou identifikaci pacientů. V rámci účtu mají pacienti možnost zasílat a ukládat na účtě výsledky testů a zdravotních dokumentů, chatovat s lékařem s možností přechodu na video kanál, ale i neomezený náhled na všechna doporučení další léčby a doporučení ke specialistům s možností jejich výtisku.

e-monitoring - dodáváme technická řešení umožňující nepřetržité sledování životních parametrů pacientů prostřednictvím teleinformatických systémů Nabízíme testy s využitím certifikovaných telemedicínských zařízení určených k diagnostickému měření na dálku. Registrační údaje jsou prostřednictvím telemedicínského zařízení automaticky přenášeny do e-dokumentace pacienta, jsou podrobovány odbornému lékařskému posouzení, umožňují diagnostiku odchylek na základě údajů z měření.

e-správa - zpřístupňujeme pro správce systému model pro správu uživatelů systému a konzultací. Modul umožňuje úpravu účtů uživatelů (konzultace, registrace), sledování a vykazování aktivity účtů, zasílání upozornění, editaci údajů pacientů a uživatelů.

e-lékař - lékařům poskytujeme modul pro zobrazení údajů pacienta získaných v rámci konzultace a správnou evidenci výsledků konzultace. Modul umožňuje zadání informací z lékařského pohovoru s pacientem do elektronických formulářů zdravotní dokumentace, vystavení doporučení ke specialistům, doporučení a receptů, sledování statistik uskutečněných konzultací, provádění připojení s pacienty na základě emailové komunikace a prostřednictvím SMS.

e-pacient - nabízíme telemedicínskou platformu doprovázející pacienta intuitivním způsobem výběrem, rezervací, nákupem konzultace a následně kontaktem s lékařem. Každému pacientovi je v okamžiku rezervace první konzultace automaticky zakládán individuální účet se zpřístupněnou zdravotní dokumentací z uskutečněných lékařských konzultací.

e-statistika - dodáváme statistiky předdefinované s partnerem, zprávy týkající se aktivity uživatelů a realizovaných služeb. Sledujeme včasné spojení s lékařem, délku konzultace, indikátory návratů na telemedicínské a osobní konzultace, úroveň spokojenosti pacientů a partnerů, analyzujeme počet a důvody oznámení týkajících se naší nabídky a obsluhy.

e-bezpečnost - služba zpracování údajů splňuje přísné bezpečnostní normy. Každé z našich partnerství je chráněno pomocí NDA (No Disclosure Agreement). Zavazujeme se k ochraně důvěrnosti obchodních údajů s nejvyšší pečlivostí a odpovědností. Řešení v oblasti bezpečnosti osobních údajů popisují Zásady bezpečnosti osobních údajů v Telmedicin s.r.o.

Artificial Intelligence - zpřístupňujeme uživatelům systému vypracované a týmem zdravotnických a technologických expertů průběžně aktualizované scénáře, jak zacházet s typickými symptomy sdělovanými pacienty. Scénáře vznikají na základě výsledků závislosti mezi údaji dodávanými do systému v důsledku provedených konzultací. AI je nástrojem podpory rozhodnutí, který zvyšuje kvalitu a bezpečnost uskutečňovaných služeb.

Kdo jej využívá nejvíce?

Pojistitelé

Telekonzultace s lékařem jsou nabídky produktů pro zdraví, život, majetek, bankovnictví a pojišťovnictví.

Asistence

Telekonzultace s lékařem v rámci asistenčních produktů

asistence, následky nešťastných nehod, cestovní pojištění, bankopojištění

Zdravotnické firmy
síťové

Outsourcing telemedicínské platformy pro konzultace pacientů lékaři zdravotnické firmy,

mobilní aplikace integrující funkce systému zdravotnické firmy s telemedicínskými službami

Firmy
farmaceutické

Lékařské a/nebo farmaceutické telekonzultace prostřednictvím telemedicínské platformy nebo TeleOrdinaci situovanou v sídle lékárny

Farmaceutické společnosti

Přepravní, turistické, logistické firmy

Telekonzultace s lékařem zajišťující zdravotní potřeby pracovníků a klientů na cestách

Laboratoře
diagnostické

Telekonzultace se zdravotními specialisty pro interpretaci výsledků testů

Zaměstnavatelé

Zaručení pracovníkům rychlého kontaktu s lékařem v místě práce

možnost umístění TeleOrdinace s telemedicínským zařízením umožňující diagnostiku základních životních parametrů.

Modely spolupráce

Telemedicínské konzultace

Telemedicínské konzultace jsou modelem, ve kterém klienti využívají lékařské konzultace po předchozí autorizaci svých oprávnění prostřednictvím našich obchodních partnerů bez integrace technologií se systémem partnera

Zvolené výhody pro partnera:

 • snížení nákladů na lékařské konzultace až o 40 %
 • nízká četnost stacionárních návštěv
 • dosah konzultací není omezena územím
 • atraktivní služba v nabídce partnera
 • nízké náklady na uskutečnění
 • věcná a technologická podpora v každé etapě spolupráce

Outsourcing systému

Outsourcing systému v modelu white label + telemedicínských služeb - model, ve kterém obchodním partnerům poskytujeme telemedicínskou platformu upravenou pro potřeby a značku s možností konzultování pacientů s lékaři Telemedico

Zvolené výhody pro partnera:

 • technologicky inovativní telemedicínská platforma
 • integrovaná s existujícím softwarovým prostředím partnera
 • personalizovaná řešení dle očekávání partnera
 • architektura umožňující plnou správu návštěv,
 • uchování zdravotních údajů, generování zpráv, administrace uživatelů systému
 • věcná a technologická podpora v každé etapě spolupráce
 • konkurenceschopné náklady na uskutečnění
 • krátké realizační lhůty

POHODLÍ

BEZPEČNOST

ÚSPORA ČASU

Kontaktujte specialistu Telemedico

Zašlete nám vaše kontaktní údaje. Zavoláme vám do 24 hodin.