Beata Gosławska dla magazynu „Mensis”, 14.01.2019

Szybki kontakt z lekarzem, porady medyczne w bieżących problemach zdrowotnych, ale także w kwestiach, które wymagają oceny specjalistycznej, atrakcyjna cena za konsultację – to główne atuty oferty Telemedico.

 

Całość zorganizowana w bezpiecznym środowisku aplikacji internetowej skonstruowanej i rozwijanej specjalnie pod potrzeby konsultacji telemedycznych realizowanych w czasie rzeczywistym pomiędzy lekarzem a pacjentem.

Firma Telemedico rozpoczęła działalność w 2013 roku początkowo koncentrując się na obsłudze klientów indywidualnych, głównie w zakresie podstawowej opieki internistycznej. W 2015 roku tj. od momentu zmian w ustawie o działalności medycznej sankcjonującej realizację świadczeń zdrowotnych za pomocą systemów teleinformatycznych, Telemedico po okresie testów różnych form implementacji oferty, zmienia model biznesowy koncentrując się na współpracy z klientami B2B, głównie z branży ubezpieczeniowej i medycznej.

Rozwój usług telemedycznych koresponduje z popytem na prywatne usługi medyczne oraz rozwojem rynku technologii teleinformatycznych.

Od kilku lat analitycy rynkowi potwierdzają stały wzrost wartości rynku prywatnych usług zdrowotnych zarówno w segmencie klienta indywidualnego, jak i abonamentowego. Klienci oczekują szybkiej dostępności do usług lekarskich zabezpieczających ich potrzeby „tu i teraz”. Kilkutygodniowe, a nawet kilkudniowe oczekiwanie na kontakt ze specjalistą jest oceniane negatywnie. Podobnie nieakceptowalna jest konieczność pokonywania zbyt dużej odległości do placówki w której przyjmuje lekarz. Klienci szukają rozwiązań komfortowych, ale przede wszystkim porady profesjonalisty przekazanej w sposób chroniący prawa pacjenta .

Usługi zdalnych konsultacji lekarskich odpowiadają w dużej mierze na powyższe oczekiwania. Klienci Telemedico korzystają z konsultacji mając do wyboru najwygodniejszy sposób komunikowania się: telefon, internetowy czat lub video-czat, zarówno przez stronę WWW z komputera jak i z urządzeń mobilnych.

Platforma internetowa daje Klientom możliwość szybkiego przesyłania wyników badań i natychmiastowego odbierania skierowań, jak również konsultacji z lekarzami różnych specjalności, w tym z kardiologami, endokrynologami, diabetologami, dermatologami, ginekologami, pediatrami, ortopedami, onkologami, alergologami, czy psychologami lub dietetykami (portfolio udostępnianych specjalizacji jest na bieżąco rozwijane). Dzięki konsultacji zdalnej można uzyskać szybką poradę bez wychodzenia z domu i czekania w długich kolejkach niejednokrotnie w towarzystwie osób z infekcjami przenoszonymi drogą kropelkową.

Wkrótce lekarze Telemedico będą wystawiać e-receptę do realizacji w każdej aptece w Polsce, zabezpieczając możliwość wykupienia przez klientów leków zaordynowanych podczas konsultacji.

Popyt na zdalne konsultacje lekarskie i ich wartość biznesową doceniły i aktywnie wykorzystują medyczne firmy abonamentowe oraz ubezpieczyciele oferujący produkty ubezpieczeń zdrowotnych i produkty typu assistance, zwłaszcza w polisach turystycznych i następstw nieszczęśliwych wypadków, w których kontakt z lekarzem jest obowiązkowym świadczeniem ochronnym.

Oferta Telemedico zabezpiecza Klientom tych firm gwarancje polisowe dotyczące parametrów dostępności do lekarzy (niedobory kadry medycznej są odczuwalne także w sektorze usług prywatnych), jak również istotnie obniża koszty medyczne świadczeń (konsultacje telemedyczne są o kilkadziesiąt procent tańsze od wizyt stacjonarnych).

Efektywność modelu biznesowego

Jakość oferty Telemedico to oprócz standardu usługi i jej ceny, także skuteczność mierzona na podstawie twardych danych analizowanych we współpracy z Klientami biznesowymi. Konsultacje zdalne zabezpieczają w całości wiele problemów zdrowotnych, znajdują zastosowanie w prowadzeniu chorób przewlekłych oraz opiniowaniu i interpretacji udostępnionej dokumentacji i wyników badań. Świetnie sprawdzają się w modelu opieki koordynowanej uzupełniającej stacjonarną opiekę ambulatoryjną oraz szpitalną. Istotą ich realizacji jest jednak kontakt lekarza z pacjentem na odległość, który wyklucza badania fizykalne oraz ocenę narządów przy użyciu specjalistycznego sprzętu medycznego. Dlatego na bazie tysięcy przeprowadzonych wywiadów medycznych Telemedico podpowiada swoim Klientom jakie problemy mogą być rozwiązane zdalnie, a jakie wymagają wizyty w placówce optymalizując efektywność współpracy i satysfakcję Klienta.

Innowacyjne rozwiązania wykorzystujące algorytmy sztucznej inteligencji

Telemedico realizuje miesięcznie kilkanaście tysięcy konsultacji telemedycznych, z których każda stanowi zbiór spersonalizowanych danych dotyczących symptomów chorobowych, informacji zebranych w trakcie wywiadu medycznego, postawionej diagnozy oraz wystawionych zaleceń. Dane te odpowiednio zagregowane i skorelowane przez specjalistów (lekarzy, programistów, statystyków) stanowią bazę do budowy i rozwoju modułu sztucznej inteligencji. Jest to unikatowe rozwiązanie na rynku, które powstało i jest na bieżąco zasilane danymi “rzeczywistymi” implementowanymi bezpośrednio z dokumentacji medycznej.

Moduł sztucznej inteligencji ma wiele praktycznych, efektywnych kosztowo i jakościowo zastosowań, zarówno w bieżącej pracy operacyjnej podmiotu Telemedico, jak również we współpracy z Klientami biznesowymi.

Dla Klientów biznesowych, którzy obsługują swoich beneficjentów przez CallCenter moduł AI podpowiada pytania w celu zebrania wstępnego wywiadu rozpoznającego problem i wskazuje czy może on być rozwiązany na konsultacji zdalnej. Jakościowo optymalizuje proces obsługi, profesjonalizuje pracowników Klienta oraz kreuje eksperckie podejście do rozwiązywania zgłaszanych problemów.

Dla lekarzy konsultujących pacjentów na Platformie Telemedico moduł AI usprawnia pracę lekarza podpowiadając procentowo prawdopodobieństwo wystawienia diagnozy oraz zalecenia lekarskie dotyczące skierowań na diagnostykę i postępowania terapeutycznego.

Wykorzystanie AI poprawia jakość oraz skuteczność konsultacji zdalnych. W rozpoznaniu zgłaszanego przez pacjenta problemu lekarz korzysta z podpowiedzi, które wcześniej wprowadzali przy tych samych symptomach inni lekarze. Wachlarz różnych hipotez i sposobów ich weryfikacji kreuje holistyczne podejście do problemu pacjenta.

Konsultacje zdalne z pakietem badań

Naturalnym uzupełnieniem konsultacji zdalnej z lekarzem jest weryfikacja parametrów życiowych pacjentów po to, aby poszerzać zakres informacji o ich stanie zdrowia, stawiać “celne” diagnozy i skuteczniej leczyć.

Telemedico uruchamia Gabinety Telemedyczne w wersji stacjonarnej lub mobilnej, które we współpracy z Partnerami biznesowymi udostępnia w ich oddziałach (apteki, punkty diagnostyczne, ośrodki edukacyjne, zakłady pracy w roli tzw. wirtualnej przychodni przyzakładowej). W gabinetach w ramach połączenia wideoczat, lekarz w czasie rzeczywistym może osłuchać serce i płuca pacjenta, zmierzyć ciśnienie, tętno, saturację, dzięki zintegrowanym z platformą urządzeniom medycznym.

Główną ideą Gabinetów jest udostępnienie klientom kontaktu z lekarzem w środowisku w którym egzystują i w ramach którego szukają sposobu zabezpieczenia swoich potrzeb. I tak dla pacjentów, którzy trafiają z problemem zdrowotnym do apteki, konsultacja z lekarzem może być zakończona wystawieniem e-recepty i zaleceń na leki OTC do realizacji na miejscu bezpośrednio po konsultacji, natomiast dla pacjentów w punktach diagnostycznych–skierowaniem na konkretne badania, czy też interpretacją wyników badań.

Telemedico jutro – perspektywy rozwoju

Zapotrzebowanie na konsultacje zdalne z lekarzami i specjalistami medycznymi rośnie z miesiąca na miesiąc. Telemedico rozwija ofertę kładąc duży nacisk na optymalizację procesów, jakość usługi i szeroko rozumianą innowacyjność. Uruchamiane są nowe specjalności lekarskie, kreowane usługi ukierunkowane na zabezpieczenie problemów konkretnych grup zawodowych oraz programów z zakresu profilaktyki prozdrowotnej, włączane różne języki pod kątem obsługi obcokrajowców w kraju oraz klientów firm działających poza Polską. Konsultacje realizowane są non-stop przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, platforma jest przygotowana do obsług Klientów na całym świecie w różnych strefach czasowych.

Firma testuje różne modele biznesowe, jest otwarta na współpracę z producentami urządzeń medycznych wykorzystywanych w telemedycynie, na rynek usług monitorujących zdalnie stan zdrowia klientów, jak również rynek teleopieki, który w dobie rewolucji technologicznej wydaje się receptą na zabezpieczenie części potrzeb starzejącego się społeczeństwa.

W ramach działalności technologicznej Telemedico udostępnia moduły platformy w modelu “white label” z opcją integracji ze środowiskiem systemowym Klienta oraz customizacji pod jego indywidualne potrzeby (brand, funkcjonalności, aplikacje). Taką opcją współpracy zainteresowane są przede wszystkim podmioty lecznicze, które chcąc uzupełnić swoją ofertę o konsultacje zdalne szukają atrakcyjnego biznesowo, skalowalnego i bezpiecznego procesowo rozwiązania.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi artykułami https://mensis.pl/

Dodaj komentarz

Close Menu