Za nami już trzecie spotkanie Forum e-Zdrowia poświęcone cyfrowej transformacji w obszarze zdrowia. Trzecia edycja konferencji odbyła się w dniach od 17 do 19 września, w Sopocie. Na konferencji przedstawiciele szeroko rozumianego rynku zdrowia dyskutowali o strategicznych wyzwaniach związanych z cyfryzacją zdrowia oraz definiowali wzajemne oczekiwania.

eforum zdrowia

Forum e-Zdrowia

Forum było podzielone na 3 dni, z których pierwszy miał charakter typowo warsztatowy. Kolejne dni konferencji były podporządkowane trzem głównym obszarom:

 • Strategiczne wyzwania cyfrowej transformacji,
 • Pacjent w centrum cyfrowej transformacji,
 • Cyfrowe zdrowie – nowy obszar biznesowy.

Poznaj najważniejsze cytaty z Forum e-Zdrowia

W trakcie konferencji miały miejsce bardzo interesujące panele dyskusyjne i nie sposób wypisać wszystkich zagadnien, które zostały poruszone w trakcie Forum e-Zdrowia. Specjalnie dla Ciebie zebraliśmy najważniejsze z naszego punktu widzenia kwestię, które poruszyli prelegenci i zestawiliśmy poniżej.

artur_pruszko forum ezdrowia

Artur Pruszko, Dyrektor Forum e-Zdrowia, podkreślił, że zmiany w obszarze zdrowia, nie odnoszą się wyłącznie do dodawania nowych technologii. „Bez zmiany organizacji systemu zdrowotnego – integracja nowych technologii nie przyniesie oczekiwanych efektów jakościowych , kosztowych, efektywnościowych” – powiedział Artur Pruszko.

adam_niedzielski forum e-zdrowia

Adam Niedzielski – Zastępca Prezesa NFZ, przedstawił wyzwania NFZ związane z cyfryzacją, do których należą:

 • Wykorzystanie BIG DATA (kontekst kontrolny, kontekst profilaktyczny oraz wspomagania podejmowania decyzji),
 • Usługi dla Pacjentów (NFZ planuje pilotażowo zweryfikować rozwiązania telemedyczne pod kątem włączenia ich w ekosystem świadczeń zdrowotnych)
 • Standaryzacja organizacji NFZ (potrzeba dostarczenia przez publicznego regulatora standardów, wytycznych, dobrych praktyk, kodeksów i norm obowiązujących w środowisku e-Zdrowia)

Ponadto Adam Niedzielski podkreślił najważniejsze elementy z wystąpień wszystkich prelegentów. „Bez dozy zaufania pomiędzy interesariuszami systemu, projekty informatyczne nie będą dobrze zrealizowane. Ważny jest jasny podział odpowiedzialności pomiędzy interesariuszami: Ministerstwo Zdrowia, NFZ, CSiOZ” – podkreślił Niedzielski.  Dodał również, że coraz śmielej wkracza współodpowiedzialność pacjenta za swoje zdrowie, która jest związana ze wdrażaniem technik E-Zdrowia. Podsumowując podkreślił, że wdrażając kolejne elementy e-Zdrowia, trzeba mieć na uwadze przede wszystkim pacjenta i decydować się na rozwiązania dla niego najlepsze.

Lukasz_Jankowski forum ezdrowia

Łukasz Jankowski – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie przedstawiał cyfryzację zdrowia z perspektywy środowiska lekarskiego. Odpowiadając na pytanie: po co nam e-zdrowie? Wskazał następujace argumenty:

 • podniesienie jakości świadczeń,
 • umożliwienie kompleksowej opieki nad pacjentem przez różnych lekarzy w różnych ośrodkach
 • oszczędność czasu oraz oszczędności finansowe.

Pokazując bariery, wskazał na ograniczenia w dostępności do sprzętu, systemowe (prawne) oraz mentalne.
Łukasz Jankowski podkreślił, że konsultacje telemedyczne stają się koniecznością, tym bardziej że dane „z zachodu” pokazują wysoką jakość rozwiązań telemedycznych .

Piotr_Soszynski forum ezdrowia

Piotr Soszyński  – Dyrektor ds. systemów medycznych w Medicover, przedstawił potencjalne kierunki rozwoju Telemedycyny w opiece ambulatoryjnej:

 • POZ 10-20% wizyt w POZ (samoopieka wspierana rzetelną, personalizowaną informacją on-line, AI, symptom checker),
 • porady on-line: porady w prostych problemach zdrowotnych, przypomnienie po wizytach stacjonarnych dotyczące stosowania zaleceń lekarskich, omówienie wyników badań, wystawienie recepty, skierowania na badania itp.,
 • opieka specjalistyczna i monitorowanie w domu dla osób w przewklekłych stanach chorobowych,
 • fizjoterapia i rehabilitacja oraz dietetyka.

Piotr_Soszynski forum ezdrowia

W panelu dyskusyjnym Wiceminister Zdrowia Janusz Cieszyński podkreślił, że społeczeństwo polskie stanowi podatny grunt do wdrażania innowacji. „Nie będziemy mieli problemu z przekonaniem obywateli, bo dużo łatwiej robi się rzeczy, które ludzie chcą” powiedział Wiceminister.

Te słowa zostały podparte wynikami badań respondentów, które zaprezentowała Prezes Fundacji MY Pacjenci – Ewa Borek. Pani Prezes w debacie podkreśliła, że cyfryzacja wymusza zmiany systemowe np. przy okazji wdrożenia projektu e-recepty można wykorzystać takie funkcjonalności jak wskazanie pacjentowi optymalizacji kosztowej leków, dostępności leku w aptekach, czy interakcji z innymi lekami).

Dodaj komentarz

Close Menu