Nowoczesne
rozwiązania telemedyczne
dla przychodni

White label
Proste wdrożenie
24 h / 365 dni
Wiele specjalizacji
Multi-języczność
Globalny zasięg

Funkcjonalności dla biznesu:

e-Rejestracja - przeznaczamy do całodobowej rezerwacji usług moduł do sprawnego umówienia terminu oraz wyboru formy kontaktu z lekarzem danej specjalności. Moduł zawiera wbudowany panel do zarejestrowania danych Pacjenta wymaganych do założenia dokumentacji medycznej oraz panel sprzedaży umożliwiający zakup konsultacji.

e-Dokumentacja - zakładamy Pacjentom Indywidualne Konta z autoryzowanym dostępem do danych umożliwiających identyfikację elektroniczną Pacjentów. W ramach Konta Pacjenci mają możliwość przesyłania i zapisu na koncie wyników badań i dokumentów medycznych, czatowania z lekarzem z opcją przejścia na kanał video, jak również nielimitowanego wglądu do wszystkich zaleceń i skierowań lekarskich z opcją ich wydruku.

e-Monitoring - dostarczamy rozwiązania technologiczne pozwalające na całodobowy monitoring parametrów życiowych Pacjentów za pośrednictwem systemów teleinformatycznych. Oferujemy badania przy wykorzystaniu certyfikowanych urządzeń telemedycznych dedykowane do pomiarów diagnostycznych na odległość. Dane rejestrowane przez urządzenia telemedyczne są automatycznie transmitowane do e-Dokumentacji Pacjenta, podlegają specjalistycznej ocenie lekarskiej, umożliwiają zdiagnozowanie nieprawidłowości na podstawie danych pomiarowych.

e-Administracja - udostępniamy dla administratorów systemu moduł do zarządzania użytkownikami systemu oraz konsultacjami. Moduł umożliwia edycję kont użytkowników (konsultanci, rejestracja), monitoring i raportowanie aktywności kont, wysyłkę alertów, edycję danych Pacjentów i użytkowników.

e-Lekarz - przekazujemy lekarzom moduł do odzwierciedlenia danych Pacjenta pozyskanych w ramach konsultacji oraz prawidłowej ewidencji wyników konsultacji. Moduł umożliwia wprowadzanie informacji z wywiadu medycznego z Pacjentem do elektronicznych formularzy dokumentacji medycznej, wystawianie skierowań, zaleceń i recept, monitorowanie statystyk zrealizowanych konsultacji, wykonywanie połączeń z Pacjentami wspieranych komunikatami email i SMS.

e-Pacjent - oferujemy platformę telemedyczną, która w sposób intuicyjny przeprowadza Pacjenta przez proces wyboru, rezerwacji, zakupu konsultacji, a następnie kontaktu z lekarzem. Każdy Pacjent w momencie rezerwacji pierwszej konsultacji ma automatycznie zakładane Indywidualne Konto z udostępnioną dokumentacją medyczną z odbytych konsultacji lekarskich.

e-Statystyka - dostarczamy predefiniowane z Partnerem statystyki, raporty dotyczące aktywności użytkowników oraz zrealizowanych usług. Monitorujemy terminowość połączeń z lekarzem, długość konsultacji, wskaźniki powracalności na konsultacje telemedyczne i stacjonarne, poziom satysfakcji Pacjentów i Partnerów, badamy ilość i przyczyny zgłoszeń dotyczących naszej oferty i obsługi.

e-Bezpieczeństwo - usługa przetwarzania danych spełnia rygorystyczne normy bezpieczeństwa. Każde z naszych Partnerstw jest chronione przez NDA (No Disclosure Agreement). Zobowiązujemy się do ochrony poufności danych biznesowych z najwyższą starannością i odpowiedzialnością. Rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych opisuje Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych w Telmedicin Sp z o.o.

Artificial Intelligence - udostępniamy użytkownikom systemu opracowane i na bieżąco aktualizowane przez zespół ekspertów medycznych i technologicznych scenariusze zarządzania typowymi objawami chorobowymi zgłaszanymi przez Pacjentów. Scenariusze powstają na podstawie wyników zależności pomiędzy danymi dostarczanymi do systemu w wyniku prowadzonych konsultacji. AI jest narzędziem wspomagania decyzji podnoszącym jakość i bezpieczeństwo realizowanych usług.

Kto skorzysta najbardziej?

Ubezpieczyciele

Telekonsultacje lekarskie to oferty produktów zdrowotnych, życiowych, majątkowych, bancassurance

Assistance

Telekonsultacje lekarskie w ramach produktów assistance

concierge, następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczeń turystycznych, bancassurance

Firmy medyczne
sieciowe

Outsourcing platformy telemedycznej do konsultowania Pacjentów przez lekarzy firmy medycznej,

aplikacja mobilna integrująca funkcjonalności systemu firmy medycznej z usługami telemedycznymi

Firmy
farmaceutyczne

Telekonsultacje lekarskie i/lub farmaceutyczne przez platformę telemedyczną lub TeleGabinet ulokowany w siedzibie apteki

Firmy farmaceutyczne

Firmy transportowe, turystyczne, logistyczne

Telekonsultacje lekarskie zabezpieczające potrzeby zdrowotne pracowników i klientów w podróży

Laboratoria
diagnostyczne

Telekonsultacje lekarskie ze specjalistami interpretującymi wyniki badań

Pracodawcy

Zagwarantowanie pracownikom szybkiego kontaktu z lekarzem w miejscu pracy

możliwość ulokowania TeleGabinetu z urządzeniami telemedycznymi umożliwiającymi diagnostykę podstawowych parametrów życiowych.

Modele współpracy

Konsultacje telemedyczne

Konsultacje telemedyczne to model w którym Klienci korzystają z konsultacji lekarskich po uprzedniej autoryzacji Ich uprawnień przez naszych Partnerów Biznesowych, bez integracji technologii z systemem Partnera

Wybrane korzyści dla Partnera:

 • obniżenie kosztów konsultacji lekarskich nawet o 40%
 • niska powracalność na wizyty stacjonarne
 • dostępność do konsultacji nieograniczona terytorialnie
 • atrakcyjna usługa w ofercie Partnera
 • niskie koszty wdrożenia
 • wsparcie merytoryczne i technologiczne na każdym etapie współpracy

Outsourcing systemu

Outsourcing systemu w modelu white label + usług telemedycznych - model w którym dostarczamy Partnerom Biznesowym dopasowaną do potrzeb i brandu platformę telemedyczną z opcją konsultowania Pacjentów przez lekarzy Telemedico

Wybrane korzyści dla Partnera:

 • innowacyjna technologicznie platforma telemedyczna
 • zintegrowana z istniejącym środowiskiem programowania Partnera
 • spersonalizowane rozwiązania pod oczekiwania Partnera,
 • architektura umożliwiająca pełne zarządzanie wizytami,
 • przechowywanie danych medycznych, generowanie raportów, administrowanie użytkownikami systemu
 • wsparcie merytoryczne i technologiczne na każdym etapie współpracy
 • konkurencyjne koszty wdrożenia
 • krótkie terminy realizacji

WYGODA

BEZPIECZEŃSTWO

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

Skontaktuj się z ekspertem Telemedico

Wyślij nam swoje dane kontaktowe. Oddzwonimy w ciągu 24 godzin.