NFZ - refundowane telekonsultacje / telemedycyna

NFZ – czy telekonsultacje mogą być refundowane?

W niedługim czasie telekonsultacje mogą być refundowane przez NFZ. Dzięki temu pacjenci, którzy mają utrudniony dostęp do lekarzy, będą mogli się z nimi skonsultować za pomocą platformy telemedycznej, takiej jak Telemedi.co. 

W związku z tym, obecnie przygotowujemy infrakstrukturę telemedyczną we współpracujących z przychodniach i szpitalach.

Jeśli chcesz obecnie odbyć konsultację online, musisz za nią zapłacić za pomocą przelewu online lub, jeśli jesteś klientem firmy ubezpieczeniowej, która posiada z nami umowę - odbędziesz konsultację za darmo.

Możesz również zaprosić swojego lekarza do świadczenia konsultacji przez telemedi.co korzystając z programu partnerskiego dostępnego w profilu pacjenta.

 

Obecnie trwa pilotazowy program NFZ i obowiązuje od 1 października 2015 roku. Obejmuje telekonsultacje z kardiologiem i geriatrą (z osobistym pośrednictwem lekarza POZ). Możliwość refundowanej telekonsultacji z jednej strony ułatwi pacjentom mieszkającym na wsi dostęp do leczenia specjalistycznego, z drugiej umożliwi lekarzom POZ konsultacje trudnych przypadków.

Konsultacje kardiologiczne obejmują:

  • zdalny wywiad;
  • zdalną analizę zapisu EKG;
  • zdalną interpretację badań dodatkowych;
  • ustalenie optymalnego leczenia kardiologicznego.

Z kolei konsultacje geriatryczne, które dotyczą osób po 65. roku życia, obejmują:

  • zdalny wywiad;
  • zdalną analizę zapisu EKG;
  • zdalną analizę badań diagnostycznych;
  • zdalną analiza leczenia farmakologicznego;
  • optymalizacja leczenia.