Polityka prywatności


POLITYKA PRYWATNOŚCI USŁUGODAWCY TELMEDICIN Sp. z o.o.

Priorytetowo traktujemy poufność danych i ochronę prywatności naszych Klientów.

Niniejsza polityka określa zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych użytkowników serwisu www.telemedi.co.

 

 1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika przetwarzane są przez Usługodawcę, który jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.

 2. Dane osobowe, w szczególności: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, data urodzenia, numer PESEL, numer telefonu, adres zamieszkania będą przetwarzane w celu założenia Profilu, organizowania wymiany informacji między Użytkownikami na zasadach określonych w Regulaminie, rozpatrywania składanych reklamacji, zawiadomienia o naruszeniu Regulaminu oraz wypowiedzenia Umowy. Dane zbierane za pośrednictwem Usług służą do udostępniania i utrzymywania tych usług oraz ich aktualizacji, a także do ochrony Usługodawcy oraz Użytkowników i ich praw. Przed wykorzystaniem informacji o innym przeznaczeniu niż niniejszym przedstawione, Usługodawca zwróci się do Użytkownika o pozwolenie.

 3. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w celach marketingowych wymaga odrębnej zgody. Świadczenie usług przez Usługodawcę nie jest zależne od wyrażenia takiej zgody.

 4. W każdym przypadku podanie danych osobowych w celu założenia Profilu, jak również w formularzach kontaktowych w serwisie www.telemedi.co Spółki jest dobrowolne, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie za zgodą Użytkownika.

 5. Dane nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Użytkownika.

 6. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania i usunięcia. W zakładce „Edytuj profil” każdy Użytkownik po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać.

 7. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: ustawie o ochronie danych osobowych, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunaków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

 8. Usługodawca zapewnia kompleksowe środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 9. W celu prawidłowego działania serwisu, Usługodawca korzysta z technologii plików cookies („ciasteczka”). Pliki cookies to małe pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Użytkownika, zwykle zawierające adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.

 10. Użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji serwisu.

 11. Na podstawie plików cookies nie jest możliwe ustalenie tożsamości użytkownika

 12. Pliki generowanie bezpośrednio przez Platformę nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Pliki cookies zewnętrzne mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.

 13. Platforma wykorzystuje pliki cookies do:

  1. utrzymywania sesji użytkownika (pliki własne),

  2. dostosowania zawartości stron do preferencji użytkownika (pliki własne),

  3. zapewniające bezpieczeństwo danych (pliki własne),

  4. tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających optymalizowanie użyteczności serwisu (pliki zewnętrzne) ,

  5. łączenia funkcji serwisu z innymi zewnętrznymi usługami, z których Użytkownik korzysta (pliki zewnętrzne),

  6. wyświetlania informacji reklamowych zgodnych z preferencjami Użytkownika oraz limitowania ilości wyświetleń reklamy (pliki zewnętrzne).

 14. Usługodawca wykorzystuje dwa podstawowe rodzaje plików cookie:

  1. Sesyjne – usuwane wraz z zakończeniem sesji użytkownika

  2. Stałe – przechowywane przez dłuższy okres.

 15. Każdy Użytkownik może usunąć zapisane na jego urządzeniu pliki cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.