Projekty unijne


Telmedicin Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na Innowacje dla MŚP” na realizację prac dotyczących:

„Opracowania algorytmu zwiększającego efektywność konsultacji medycznych do wspierania profilaktyki zdrowia i kierunkowania konsultacji”

wartość projektu – 472 750,50 zł

wkład Funduszy Europejskich - 326 697,50 zł