Projekty unijne


Telmedicin Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na Innowacje dla MŚP” na realizację prac dotyczących:

„Opracowania algorytmu zwiększającego efektywność konsultacji medycznych do wspierania profilaktyki zdrowia i kierunkowania konsultacji”

Przedmiotem projektu jest opracowanie algorytmu klasyfikującego, bazującego na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym, pozwalającego na zdalne przeprowadzenie wywiadu medycznego z pacjentem, automatyzację wstępnego diagnozowania pacjenta oraz zalecenie badań i profilaktyki.

Celem realizacji projektu jest usprawnienie prowadzonych przez Telmedicin usług konsultacji telemedycznych poprzez udostępnienie użytkownikom platformy innowacyjnego algorytmu wspierającego proces wywiadu medycznego i diagnozowania.

Okres realizacji: 01/07/2020 - 31/05/2021

wartość projektu – 472 750,50 zł

wkład Funduszy Europejskich - 326 697,50 zł